Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring voor onderzoek en/of behandeling van minderjarige kinderen tot 16 jaar

 

Wettelijke bepalingen:

Voor een kind jonger dan 12 jaar hebben wij toestemming nodig van de gezagdragende ouders om een behandeling en/of onderzoek te starten.

Voor een kind tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel ouders als kind toestemming geven.

Als ouders bij de geboorte van hun kind getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben ze automatisch ouderlijk gezag.

Als ouders samenwonen, maar niet getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, heeft de moeder automatisch ouderlijk gezag, de vader echter niet.

De vader moet het kind erkennen en bij de rechter het ouderlijk gezag aanvragen.

Als ouders gescheiden zijn, hebben ze meestal beiden ouderlijk gezag.

Er zijn echter situaties waarin de rechter heeft bepaald dat één van de ouders geen gezag mag dragen over het kind.

Indien na scheiding het gezag aan één ouder is toegewezen, moet u kunnen aantonen dat u gezagdragend bent. Dit staat in het centraal register. U kunt dit document opvragen bij de griffie van de rechtbank bij u in de regio.

Wij verzoeken u dit document mee te sturen bij de aanmelding. De ouder(s) met het ouderlijk gezag moet(en) hun toestemming geven voor behandeling bij Slot Synthese.

Als één van de ouders met ouderlijk gezag dat niet wil, dan kan er geen onderzoek en/of behandeling gestart worden.

Een toestemmingsverklaring aanvragen kan via ons secretariaat of via uw behandelaar